Indsats omroeder

 

Kulturelle udtryksformer

 

I Børnehuset Brøndvej lægger vi stor vægt på, at forskelligheden er en vigtig kulturel udtryksform.

Da man igennem kultur og forskellighed lærer at have en større tolerance og forståelse overfor både andres og sin egen kultur. Vi lærer alle af hinanden og herved, accepterer på den måde vores forskellighed.

 

Vi er bevidste om, at der både er børn og ansatte af forskellige kulturer og nationaliteter i Børnehuset Brøndvej, det giver os alle indblik i vores forskelligheder.

 

I Børnehuset Brøndvej har vi forskellige traditioner.

Vi holder:

Fastelaven. Store gruppen tager fast til Plejehjemmet og slår katten af tønden.

Påskefrokost

Storplantedag sammen med børn og forælder.

Sommerfest

Sankt Hans bål

Julefest med Luciaoptog. Store gruppen tager fast til plejehjemmet Baldersbo og opfører Lucia.

 

Maddag i børnehaven.

En gang månedligt, bestræber vi os på at have en maddag. Her bliver der i fællesskab med børnene lavet mad til det team de tilhører. Vi laver mad fra forskellige kulturer, det kan f.eks. være pakistansk, tyrkisk eller dansk mad.

Da vi mener at vi på den måde, kan give børnene indblik i hvad andre madkultur er.

 

I sommeren 2011 har personalet deltaget i billedkunstner Britta Johanson malerkursus trin for trin.

Efter dette kursus har vi efterfølgende fået inspiration som vi har arbejdet videre med. 

For både vuggestuen og børnehaven gælder det/er planen, at vi i mindre grupper har/vil gennemfører malerprojekt. Det er vigtigt, at det forgår i mindre grupper, da det er et meget struktureret forløb.

(Af materialer vi maler efter kan det være blomster, frugter, dyr, blade osv.)

 

 

Zoologisk have.

Vi er så heldige at vi har et zoo kort, vi tager på zoo tur i mindre grupper. På denne måde kan vi tilgodese det enkeltes barns behov, samtidig med at det giver bedre mulighed for at være den nærværende og fordybende voksen

 

 

Teater.

Ca. 2 gange årligt får vi besøg af en teater gruppe, som kommer at laver teater for os. Den ene gang er som regel om foråret og den anden ved juletid, alt efter hvad udbuddet er og hvad der passer til vores børnegruppe.

 

 

Bibliotek.

Begge afdelinger bruger biblioteket flittigt, her kommer børnene med på skift.

Her bruger vi bøgerne som redskab, som er ideelt til både børn der er på vej til at tale, børn med mindre sprog og til flersprogede-børn.

Når vi er på biblioteket, er der mulighed for fordybelse i en anden kontekst, end når vi er i institutionen.

 

Dokumentation og evaluering – hvordan skal det foregå?

 

 

Krop og bevægelse/Idræt

 

I efteråret 2011 har de ansatte i børnehuset Brøndvej gennemgået et kursus i idræt, leg og bevægelse. Med fokus på det pædagogiske, inkluderende og pædagogiske bagdøre. (tilpasse tingene/forløbet/legen, så der altid er en mening bag hver en pædagogisk aktivitet.)

Idrætsinstitutionen medvirker til og giver rum for at barnet udvikler de kompetencer, som er nødvendige for at det kan kvalificere sig til et aktivt liv.

Børnene kan bibeholde og udvikle bevægelsesglæden og få idrætskulturen ind som en integreret del af livet.

(Vi bliver nødt til at gøre det mere klart hvorfor vi mener at vi skiller os ud fra andre institutioner der ikke er idræts institutioner? Kunne vi tage det op på et p-møde?)

 

En del af dette forløb er også at der kommer en underviser/ekspert og giver os nogle værktøjer/redskaber til at kunne give os nogle nye ideer til pædagogiske aktiviteter udendørs.

 

Vores mål er, at have fokus særlig fokus på leg og bevægelse i forhold til disse 4 punkter:

-           fysiske

-           psykiske

-           sociale

-           kognitiv

 

Hver gang vi laver en pædagogisk aktivitet, har vi et særligt fokus på et af ovenstående punkter. Da vi herigennem kan støtte den udvikling vi ønsker i forhold til den gruppe børn vi arbejder med.

 

I forbindelse med vores Idrætskursus er vi blevet mere bevidste om, hvilken betydning de forskellige sanser giver sig til udtryk.

 

Sanser.

Visuelle/synssansen:  samarbejder med de andre sanser. Samarbejdet med synsansen og muskel led sansen udvikler øje/hånd koordinationen, som er nødvendig når man f.eks. spiller bold, hoppe og gynger.

 

Den auditive/høre sansen; har stor betydning for opfattelsen af retninger og afstande i rummet.

 

Vestbulær/ Balance/ sansen – gynger, hopper, drejer rundt, triller, slår 

 

Den kinæstetiske sans/ muskel led sansen: om kroppe er strakt, bøjet, afslappet eller spændt. 

 

Den taktil sans/ føle sansen: registrere varme og kulde, smerte, tryk samt registrering af overflade form og konsistens.

 

 

Forskellige aktiviteter vi laver i Børnehuset Brøndvej.

 

Klub in:

Vi tager i klub In 1 gang ugentligt, som ligger på Hedehusene skole. Her er der plads til motorisk udfoldelse i deres hal, f.eks. spiller vi bold, bruger madrasser og ribber, hula hop ring, balancebræt med hjul. Vi tager primært af sted i vinterhalvåret, for at få mest ud af det tager vi af sted i mindre grupper. 

 

Svømning? Er tidligere sket i vuggestuen, nogle der har løst til dette i nogle af husene? Evt. samarbejde på tværs? Qamar kunne godt tænke sig det igen;-)?

 

Legepladsen:

Legepladsen ser vi som et ekstra læringsrum, hvor der er plads til bevægelse og kropslig udfoldels e.

Her kan vi anvende alle vores sanser.

 

På legepladsen laver vi sanglege, f.eks. jeg gik mig over sø og land, enebærbusk, bro bro brille osv. 

 

Rytmik:

I vuggestuen har vi en lille rytmik kælder som vi bruger flittigt. Det er tilbud nyder børnehaven også godt af.

 

 

Vuggestue;

-           er stuerne opdelt således at 2 af stuerne er frie for legetøj, da det giver mere plads til bevægelse.

-           Aldersopdelt

-           Vi går mange ture i området

 

Børnehave:

-           aldersopdelt aktiviteter

-           På stuerne forhindringsbane.

-           Sanselege/baner.

-           Ture i området. Vi kan godt lide at  bruge edderkoppen nede ved Hedehuset.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 19. september 2017, kl. 17:26.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://broendvej.htk.dk/Indsatsomroeder.aspx