Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her, hvordan årets gang er i Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden.

Årets gang – Traditioner og aktiviteter

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - har vi fokus på at holde traditionerne i hævd, da det er vigtigt, at alle børn uanset baggrund, kompetencer og forudgående erfaringer med kultur/traditioner, møder kulturel mangfoldighed. Børnene skal have erfaringer og viden om deres egne og andres traditioner, ritualer og værdier, da det er med til at udvikle deres forståelse af egne og andres værdier.

Vi er samtidig opmærksom på at kulturen/traditionerne skal formidles så det foregår med afsæt i børnenes nysgerrighed og interesse. Børnene skal være motiveret og engagerede for at de får det bedste udbytte af eksempelvis et tema eller et projekt. Derfor er vi opmærksomme på at vi skal skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til æstetiske oplevelser og skabende praksis. Vores børn skal have mulighed for at udfolde sig kreativt og med egne hænder og ideer skabe kunst, lege, oplevelser mm. af forskellige materialer, redskaber og medier.

Mangfoldighed er en værdi i vores fællesskab og her er målet at skabe forståelse, respekt og tolerance overfor sine kammerater. Derfor opfordrer vi altid til vores forældre til at gå foran som de gode rollemodeller, som børnene kan spejle sig i. Det betyder at man altid hilser på andre forældre, at man smiler og holder en positiv tone overfor både børn og voksne.

Når der afholdes arrangementer i institutionen, så forventes det at man som forældre støtter op, ved at deltage og bidrage til gode og rare stunder, som giver børnene dejlige minder fra deres tid i institutionen. Foruden sociale arrangementer afholdes også ferniseringer, hvor børnene fremviser det de har været fordybet i, i den foregående periode.

Vores aktiviteter

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg