Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Samarbejdet mellem institution og forældre er vigtig for barnets trivsel og udvikling, og det er derfor vigtigt med en åben og tillidsfuld dialog.

Den viden, I som forældre har om jeres barn, er vigtig viden for vores arbejde med at skabe en tryg og god hverdag, hvor omsorg, nærvær og tillid er de bærende elementer.

Glade og trygge børn lærer bedst, og da vi altid har børnenes udvikling og læring for øje, er det vigtigt, at jeres barn trives godt i hverdagen.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg