Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Her er børnene kilde til masser af inspiration og finurlige undersøgelser af verden. Vi følger børnenes spor og er opmærksomme på børneperspektiverne i de ting, vi fordyber os i sammen med børnene. Vores erfaring er, at graden af udvikling og læring hos børnene er større, når børnene selv har været med til at stille nysgerrige spørgsmål, som den voksne tager alvorligt, som man i fællesskab har lyst til at undersøge. For hvert svar melder flere nye spørgsmål sig og på den måde udvides børnenes omverdensforståelse og begrebsverden.

Denne nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse udmønter sig også i nye lege og børnefælleskaber. Som igen afstedkommer undren, nye, sjove og alvorlige spørgsmål.

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - synes vi netop, at børnenes naturlige nysgerrighed på livet gør vores kerneopgave endnu mere interessant. Når projektforløb tager udgangspunkt i børnenes egne interesser, så stiger engagementet og motivationen for at fordybe sig i et tema, en leg eller en aktivitet.

Vores vigtigste opgave er at skabe trygge og inspirerende miljøer for børnene, hvor de trives, udvikler sig og lærer så meget de kan. Med en anerkendende og ressource-orienteret tilgang tror vi på, at vores børn finder ro, glæde og styrke i at være præcis som de er. Se beskrivelse af læreplanstemaerne og hvordan der arbejdes med dem i vores dagtilbud under overskriften ”sammenhæng SFO og skole”.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg