Skip til hoved indholdet
    Hjem Årets gang

Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her, hvordan årets gang er i Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden.

Årets gang – Traditioner og aktiviteter

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - har vi fokus på at holde traditionerne i hævd, da det er vigtigt, at alle børn uanset baggrund, kompetencer og forudgående erfaringer med kultur/traditioner, møder kulturel mangfoldighed. Børnene skal have erfaringer og viden om deres egne og andres traditioner, ritualer og værdier, da det er med til at udvikle deres forståelse af egne og andres værdier.

Vi er samtidig opmærksom på at kulturen/traditionerne skal formidles så det foregår med afsæt i børnenes nysgerrighed og interesse. Børnene skal være motiveret og engagerede for at de får det bedste udbytte af eksempelvis et tema eller et projekt. Derfor er vi opmærksomme på at vi skal skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til æstetiske oplevelser og skabende praksis. Vores børn skal have mulighed for at udfolde sig kreativt og med egne hænder og ideer skabe kunst, lege, oplevelser mm. af forskellige materialer, redskaber og medier.

Mangfoldighed er en værdi i vores fællesskab og her er målet at skabe forståelse, respekt og tolerance overfor sine kammerater. Derfor opfordrer vi altid til vores forældre til at gå foran som de gode rollemodeller, som børnene kan spejle sig i. Det betyder at man altid hilser på andre forældre, at man smiler og holder en positiv tone overfor både børn og voksne.

Når der afholdes arrangementer i institutionen, så forventes det at man som forældre støtter op, ved at deltage og bidrage til gode og rare stunder, som giver børnene dejlige minder fra deres tid i institutionen. Foruden sociale arrangementer afholdes også ferniseringer, hvor børnene fremviser det de har været fordybet i, i den foregående periode.

Kl. 06.30:
Vuggestuen åbner.

Kl. 06.40:
Der serveres morgenmad frem til kl. 7.15.

Kl. 09.00:
Formiddagsmad og samling/gruppetid, hvor vi har fokus på at udvide børnenes begrebs- og forståelsesverden. Vi taler om årets gang, børnenes oplevelser, det projekt vi er fordybet i, synger sange, læser historier, kravler, danser, løber, hopper, går på line og hvad der ellers er brug for at øve sig på.

Kl. 09.45:
Dagens øvrige aktiviteter starter op i mindre grupper.

Kl. 11.00:
Frokost for alle.

Kl. 11.45:
Sovestund – de børn, som har brug for at sove, bliver skiftet og puttet.

Kl. 14.00:
Eftermiddagsmad med egen basisgruppe/stue.

Kl. 15.45:
Stuer lukkes ned og slår sig sammen i den udstrækning, det giver mening.

Kl. 17.00:
Institutionen lukker (Bemærk: fredag Kl. 16.30).

OBS!
I vuggestuen vækker vi ikke børnene, hverken om formiddagen eller om eftermiddagen. Sover barnet, når der er frokost/eftermiddagsmad, gemmer vi noget mad, som barnet får serveret, når barnet igen er vågent.
Børn under 2 år sover ude i krybber eller i barnevogn med godkendte seler.
Børn over 2 år sover inde på sovestuen.

Når vi kigger på de aktiviteter, som finder sted i vores institution, så har vi særligt fokus på følgende:

Æstetiske oplevelser” som handler om, at børnene skal have mulighed for at få indtryk via deres oplevelser. Dette kan de blandt andet få gennem bøger, sang/musik, film, byrum, og så videre. Der findes en bred vifte af genrer og forskellige digitale medier og platforme. Æstetiske oplevelser giver børnene mulighed for at dele, spejle sig i og fortolke egne og andres livserfaringer, tanker og drømme.
I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - bruger vi aktivt vores by, som vi er en del af. Vi tager på biblioteket, hvor vi låner bøger og musik, vi går ture i byen og i Hedeland, vi tager også lejlighedsvis ud og ser teaterforestillinger. Vi tager også gerne bussen/toget ud og skaber nye oplevelser. Vi benytter ofte iPads til at opsøge viden, og til at dokumentere vores oplevelser og eksperimenterende praksis.

Skabende praksis” handler om, at børnene afprøver forskellige former for æstetiske udtryksformer, hvilket kan være musiske, kropslige og materielle. Børnene skal have mulighed for at gøre sig sanselige og kropslige erfaringer med forskellige genrer, teknikker og redskaber, da det er med til at styrke deres nysgerrighed og kreativitet.
I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - er det nemt for børnene at få adgang til forskellige materialer og redskaber. Materialerne er præsenteret, så de er attraktive for børnene, så børnene på eget initiativ kan udtrykke sig kunstnerisk.
I børnehaven har vi også en nyttehave, som bliver passet og plejet aktivt af børn og voksne hele året.
Både i vuggestuen og i børnehaven har vi motorikrum, som bliver brugt både til børnenes egen leg og til at skabe et læringsmiljø, hvor børnenes motoriske færdigheder udfordres og udvikles. Børnenes egne lege kan også betegnes som skabende praksis, hvor børn selv udvikler, skaber og med deres fantasi får afprøvet og gjort sig mange nyttige erfaringer.

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - holder vi ved følgende faste traditioner:

  1. Fastelavn slår vi katten af tønden og børnene kan møde op udklædt.
  2. Påskefrokost sammen med børnene.
  3. Sommerfest for børn og forældre.
  4. Julefest med luciaoptog for børn og forældre.
  5. Bedsteforældredag / Plantedag og sammen planter de en blomst på legepladsen.
Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden
Brøndvej 4 A + 5
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 32 20

Klyngeleder:
Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Læs her om lukkedage