Skip til hoved indholdet
    Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - løser vi vores pædagogiske kerneopgave med fokus på samarbejde og fællesskabets styrker.

Vores mål er at skabe en hverdag for institutionens børn, som tilbyder de bedste rammer for trivsel, udvikling og læring.

Det betyder, at vi i vores organisering altid tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene.

Her er høj faglighed, fleksibilitet, kreativitet og et positivt sind et middel til succes.

Læs mere om os

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - er opdelt i henholdsvis en vuggestue og en børnehave, som ligger på hver deres matrikel. Hver afdeling arbejder selvstændigt, men altid med et blik for, hvordan vi løser opgaven i hverdagen sammen og på tværs.

En gang om måneden afholder vi fælles personalemøder. Vi tror på, at den faglige sparring og videndeling mellem afdelinger gør os alle endnu bedre, og at det kollegiale fællesskab styrkes bedst, når vi også er sammen om at udvikle praksis.

I Børnehuset Brøndvej har vi udarbejdet en samarbejdsaftale. Læs mere om samarbejdsaftalen her:

Samarbejdsaftale mellem pædagog studerende og Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - løser vi vores pædagogiske kerneopgave med fokus på samarbejde og på fællesskabets styrker. Vores mål er at skabe en hverdag for institutionens børn, som tilbyder de bedste rammer for trivsel, udvikling og læring. Det betyder, at vi i vores organisering altid tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Med fleksibilitet, kreativitet og et positivt sind kommer man langt både i arbejdet og i livet.

Velkommen til vores børnehus og velkommen til et nyt kapitel i din fortælling. Vi glæder os til at skabe og opleve gode og lærerige stunder sammen.

Opstart

Som pædagogstuderende i vores børnehus forventer vi, at du har læst vores velkomstmateriale forud for opstart, og at du er forberedt til at kunne deltage aktivt i diverse aktiviteter med institutionens børn. Det betyder blandt andet, at du har regntøj, varmt tøj, praktisk fodtøj med mere klar i garderoben, hvis aktiviteten kræver særlig påklædning.

Når du starter i praktik i vores børnehus, så er du et nyt ansigt for rigtig mange mennesker, som alle skal lære dig at kende. Et godt førstehåndsindtryk er vigtigt, men kan ikke stå alene.
For at få mest ud af din praktik er det derfor vigtigt, at du altid er imødekommende, viser glæde og engagement - både kollegialt, i samspil med børnene og i forældresamarbejdet.

I opstarten skal du sørge for at præsentere dig selv. Det skal du gøre ved:

  1. Lav et opslag med et billede af dig selv og en kort tekst om, hvem du er, hvad du er optaget af, i hvilken periode du skal være i børnehuset også videre.
  2. Den første uge forventes det, at du tager initiativ til at hilse på alle forældre og præsentere dig selv – Giv hånd (ikke i Corona-tid) og smil!
    Når der starter nye børn i institutionen, skal du ligeledes hilse på og byde velkommen.

Forældresamarbejde

Daglig kommunikation om det enkelte barn er en vigtig del af samarbejdet med forældrene. Det er derfor vigtigt, at du gennem dagen lægger mærke til alle børn og er opmærksom på, hvordan de hver især har det, hvem de har leget med, hvad de har leget, hvordan de er blevet udfordret, deres små sejre og så videre Læg altid mærke til den anerkendelsesværdige intention og brug det til at fremme den positive fortælling om det enkelte barn.

Alle børn har ressourcer og værdi for et fællesskab. Det narrative skal forstørres gennem dine handlinger og fortællinger om barnet i forældresamarbejdet.

Forældresamtaler bruges til at uddybe observationer vedrørende det enkelte barn. Her drøftes barnets udvikling i forhold til læreplanstemaerne fra den nye styrkede læreplan samt barnets sproglige udvikling. Ved forældresamtaler drøftes både status, næste udviklingstrin og eventuelle bekymringer. Forældrene skal altid orienteres forud for, at der iværksættes yderligere foranstaltninger i forhold til deres barn. Åben, ærlig og respektfuld dialog er altid afsættet i forældresamtalerne.

Som pædagogstuderende i Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - skal du minimum én gang deltage i en forældresamtale, så du får indblik i denne del af arbejdet som pædagog, og så du har en erfaring at bygge videre på, når du på et tidspunkt selv sidder som pædagog i en forældresamtale.

Vejledning

Vejledning mellem praktikvejleder og dig som studerende tager altid udgangspunkt i en dagsorden, som du udarbejder og sender til din praktikvejleder minimum 3 hverdage før vejledning.
Dag og tid aftales, når du starter op. Vejledningen er organiseret således:

Uge 1:
Egen refleksionstid og læsning af faglitteratur samt nedskrivning af observationer, undringer med mere, der kan anvendes som afsæt for drøftelser ved vejledning eller som inspiration til SMTTE, handleplaner, aktionslæringsforløb eller lignende.

Uge 2:
Vejledning med afsæt i den dagsorden, som du har sendt til praktikvejlederen.

Uge 3:
Egen refleksionstid og læsning af faglitteratur samt nedskrivning af observationer, undringer med mere, der kan anvendes som afsæt for drøftelser ved vejledning eller som inspiration til SMTTE, handleplaner, aktionslæringsforløb eller lignende.

Uge 4:
Vejledning med afsæt i den dagsorden, som du har sendt til praktikvejlederen.

Efter hver vejledning samt egen refleksionstid og læsning sendes et kort referat til din praktikvejleder, så han/hun får et indblik i, hvad du har fået ud af vejledning og egen studietid.

Personalemøde

Der afholdes personalemøder én gang om måneden, dog med undtagelse af juli og december. Personalemøderne afholdes på forskellige ugedage i tidsrummet mellem klokken 17.00 og20.00. Det er ikke muligt at planlægge ferie eller afspadsering de dage, hvor der er personalemøder, da der er mødepligt.

Den studerendes punkt

Ved hvert personalemøde er der et punkt på dagsordenen, som er den studerendes. Her kan du orientere dine kolleger om, hvad du er optaget af og arbejder med i perioden - og på den måde få erfaringer med at være en del af et lærende fællesskab. Videndeling og sparring er en vigtig del af det pædagogiske arbejde.

Ved personalemødet i november og juni forventes det, at du som studerende holder et kort oplæg vedrørende den praktikopgave, som du skal til eksamen i. Her kan du eventuelt også fortælle lidt om din praktikperiode i institutionen; hvad der har været godt, hvad du kunne have tænkt dig mere af og hvad du vil tage med dig videre. Dette er desuden vigtig feedback til gavn for kommende pædagogstuderende i børnehuset Brøndvej.

Arbejdstid

Som pædagogstuderende indgår du i institutionens normering. Du er ansat og får løn for 30 timer om ugen, hvilket er en gennemsnitsberegning af din ugentlige arbejdstid - og derfor ikke retvisende for det timetal, som fremgår af skemaet.

Du skemalægges 32,5 time om ugen, da du skal optjene timer i forbindelse med indkald. I det halve år, hvor du er i praktik, har du 10 dage på skolen, hvilket svarer til 60 timer, som skal fordeles på de dage, du arbejder i institutionen.

Pauser

Alle ansatte har ret til 29 minutters pause i løbet af en arbejdsdag. Dette forudsætter dog, at mødetiden/vagten er mere end 6 timer lang, og at den strækker sig over frokostperioden (cirka mellem klokken 12 og14).

Tilstedeværelse i forbindelse med afvikling af pause er påkrævet. Skulle du få behov for at forlade institutionen i din pause, da aftales dette med ledelsen og/eller praktikvejleder.

Mobiltelefon

I udgangspunktet skal mobiltelefonen efterlades i eget skab i garderoben. Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være en god idé at medbringe en lille hængelås til eget skab, så du er sikker på, at ingen andre kan tilgå skabet, når du bruger det.

Skulle du alligevel have behov for at have mobiltelefonen med dig, da skal dette aftales med leder og/eller praktikvejleder. Når behovet ikke længere er til stede, lægges mobiltelefonen tilbage i skabet.

OBS!
Der er meget få acceptable grunde til, at det kan være nødvendigt at have mobilen på sig.

Sygemelding og raskmelding

Er du vågnet om natten/morgenen og er blevet syg, så skal du kontakte institutionen i tidsrummet mellem klokken 06.30-06.45. Dette skyldes, at andre medarbejdere kan have mulighed for at nå at møde ind, så der er mennesker nok til at tage sig af institutionens børn. Har du morgenvagt den dag, hvor du bliver syg, da skal du kontakte den kollega, som møder ind klokken 07.30 eller klokken 08.00, så vedkommende kan åbne i stedet for dig.
Når du føler dig rask og klar til igen at komme på arbejde, så skal du ringe - helst inden kl. 12.00 - og raskmelde dig. Føler du dig rask i løbet af aftenen, så skriv en besked i institutionens Messenger-gruppe, så alle kan møde ind i deres normale skema den efterfølgende dag.

I forbindelse med sygdom vil du blive ringet op af leder på 1., 5. og 10. sygedag.

Ferie

Som pædagogstuderende har du - præcis som alle andre - ret til at afholde ferie. Du får dog ikke udbetalt løn under ferie.

Lukkedage registreres som ferie ligesom det øvrige personale.

Når vi har ledige stillinger i Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden, lægges stillingsannoncen altid op på Jobnet og på Høje-Taastrup Kommunens hjemmeside. Er du interesseret i et job hos os, så skal du søge jobbet via kommunens hjemmeside.

Ansættelsessamtaler afholdes altid med repræsentanter fra både vuggestue og børnehave. I de tilfælde, hvor det er muligt, deltager desuden en forældrerepræsentant.

Det er altid et enigt ansættelsesudvalg, som tilbyder stillingen til den kandidat, der er enighed om.

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden
Brøndvej 4 A + 5
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 32 20

Klyngeleder:
Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Læs her om lukkedage