Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - består af to huse. Vuggestuehuset kaldet Planten og børnehavehuset kaldet Regnbuen.

Ønskebrønden


Her er eventyr for store og for små
Opdagelsesrejser vi sammen skal på
Børnelogik, spørgsmål og filosofi
Udfolder den verden vi lever i.
Jeg er mig, du er dig, sammen er vi to
Venskab og fællesskab giver tryghed og ro.
Ro til fordybelse, udvikling og læring
Så krop og hjerne får vigtig næring.
Vi skal ha’ det sjovt og grine på vejen
Gi’ plads til alt det finurlige i legen,
i roller, relationer og gensidig forhandling
Sker den vigtige dannelses-forvandling.

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - er en kommunal, integreret daginstitution for 0-6 årige børn, som er placeret i hjertet af Hedehusene. Tæt på naturen i Hedeland, spejderhytte, springcenteret, stationen og en lille hyggelig hovedgade med bibliotek, bager, slagter, frisør, genbrugsforretning med mere. Alt integreres som en betydelig del af vores pædagogiske arbejde med institutionens børn.

Vuggestue og børnehave ligger på hver deres matrikel, men afdelingerne har et tæt samarbejde, når det handler om udvikling af pædagogik, faglig sparring og videndeling i forbindelse med eksempelvis barnets overgang fra vuggestue til børnehave.

Som barn i Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - bliver man tilknyttet en basisgruppe med pædagogisk personale, som følger barnet i henholdsvis vuggestue og børnehave. Det betyder, at viden om det enkelte barns udvikling, trivsel og læring følges tæt og understøttes af de samme professionelle, og at man som forældre altid har en fast kontaktperson, som man samarbejder med omkring sit barn.

Foruden basisgrupperne etableres desuden aktivitetsgrupper på tværs, hvor sammensætningen af grupperne tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel, udvikling, interesser og styrker.

Mere om børnehuset Brøndvej

Høje-Taastrup Kommune har valgt at inddele daginstitutionerne i klynger. Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - hører til Klynge F sammen med daginstitutionerne Stenbuen og Stenmøllen.

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden

Ønskebrønden – Hvor ønsker og drømme går i opfyldelse!

Pædagogisk leder:  Julie Schmidtke
E-mail: JulieSc@htk.dk 

Åbningstider

Mandag - torsdag: klokken 06.30 - 17.00
Fredag: klokken 06.30 - 16.30

Vuggestuen

Brøndvej 4 A
2640 Hedehusene
Telefon: 2478 4133

Børnehaven

Brøndvej 5
2640 Hedehusene Telefon: 2478 8652

I Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - skaber og udvikler vi rammerne for det gode børneliv - med afsæt i faglig viden om pædagogisk høj kvalitet.

Personalet i institutionen er smilende og imødekommende, og alle børn mødes positivt, nysgerrigt og anerkendende af nærværende og omsorgsfulde voksne, som vægter den gode relation til det enkelte barn højt. Alle børn bliver set og hørt, og det enkelte barns ressourcer og kompetencer bringes i spil i fællesskabet, så barnet udvikler en positiv forståelse af sig selv som individ og som en del af fællesskabet.

Børn har brug for at være medskabere af eget liv, trivsel, udvikling og læring. Derfor sigter vi altid efter at skabe trygge rammer, hvor barnet har indflydelse på rutiner, aktiviteter, traditioner, leg, udflugter, projekter og meget andet.

Her tager vi altid udgangspunkt i den gensidige og ligeværdige relation mellem personale, børn og forældre.
Som daginstitution i Høje Taastrup kommune er vi desuden optaget af, at vores pædagogiske praksis afspejler dagtilbudsområdets overordnede 3 grundværdier:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer.
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

Værdierne ses blandt andet i arbejdet med børnestyret leg, hvor børnene bliver guidet og coachet i leg, så legen støttes og udvikles både kreativt og autentisk. Når personalet deltager og coacher børnene i leg, er det desuden med henblik på at støtte børnenes sproglige, personlige og sociale udvikling. I legen sætter den voksne ord på børnenes intentioner, handlinger og følelser, og gennem den sproglige stilladsering hjælpes børnene til at få øje for sig selv og hinanden i legen, og på den måde styrkes desuden både individet samt mindre og større fællesskaber.

LAHOPL er i Høje-Taastrup Kommune blevet en integreret del af den pædagogiske praksis i alle dagtilbud, og i Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - er det blevet en naturlig måde at arbejde med lange tematiserede projekter, hvor børneperspektivet dyrkes som udgangspunkt for de lege og aktiviteter, der foregår i hverdagen. Når børnenes spor er tydelige i institutionen, så kan børnene genkende sig selv i de fysiske rammer, og den læring og viden, de har tilegnet sig tidligere, kan overføres til andre tidspunkter og andre situationer.
Børnene i vores institution beskæftiger sig med emner, der interesserer, motiverer og inspirerer dem til at gå på opdagelse og være nysgerrige på sig selv og deres omverden. Gennem filosofiske spørgsmål og samtaler mellem børn og voksne ønsker vi at skabe rum for børns umiddelbare tanker og undren, som gør livet, hverdagen og fællesskabet lidt mere interessant.

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden - er en del af Klynge F, som - foruden Brøndvej - Ønskebrønden -  også består daginstitutionerne Stenbuen og Stenmøllen.
Alle tre institutioner i klynge F er placeret i Hedehusene tæt på Hedelands naturskønne omgivelser, og alle nyder vi godt af udelivets mange muligheder, samt de muligheder en lille by har at byde på.

Samarbejdet med blandt andet både kirke, skole, naturvejleder, springcenter er med til at sikre børnenes oplevelser af det autentiske, når vi arbejder projektorienteret. Når vi tager ud i naturen, går i kirke eller besøger bageren og blomsterforretningen, så får børnene mulighed for at opleve og sanse med kroppen, hvilket er et vigtigt led i, at børnenes læring i højere grad lagres og kan anvendes i andre sammenhænge.

I klynge F har vi etableret et fagligt fællesskab, hvor der jævnligt er mulighed for sparring på tværs af klyngens institutioner samt Lærken, som er en del af Reerslev Skoles landsbyordning.
Her drøftes blandt andet hvordan vi i vores institutioner kan arbejde med at understøtte udvikling af fremtidens kompetencer. Eksempelvis gennem anvendelse af FIRE-modellen, som er en projektmodel, der kvalificerer processerne i lange autentiske hands-on projektbaserede læringsforløb (LAHOPL), og som desuden bidrager til at sikre børnenes indflydelse, samt understøtter børnenes skabertrang.

Børnehuset Brøndvej - Ønskebrønden
Brøndvej 4 A + 5
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 32 20

Klyngeleder:
Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Læs her om lukkedage